UFABET

UFABET

‎สร้างการแสดงท้องฟ้านีออนเทียมครั้งแรก‎

‎สร้างการแสดงท้องฟ้านีออนเทียมครั้งแรก‎

‎ภาพจากกล้อง HAARP แสดงการปล่อยแสงประดิษฐ์คล้ายจุดด่างดําซ้อนทับบนแสงออโรร่า ธรรมชาติพื้นหลังเฉพาะในช่วงเฟรมเมื่อเครื่องส่งสัญญาณเปิดอยู่ การทดลองนี้ดําเนินการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2004 และผลการทดลองได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2005‎ ‎ด้วยการถ่ายภาพลําแสงวิทยุที่เข้มข้นขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ําคืน นักวิจัยได้สร้างการแสดงแสงนีออนที่เจียมเนื้อเจียมตัวที่มองเห็นได้จากพื้นดิน กระบวนการนี้ไม่เข้าใจดี...

Continue reading...